Ačkoliv je ve finále zkoumání dějin a jednotlivých kultur mnohdy dost nejasný, v případě Keltů je jasno, zvláště v jejich kultuře i pobývání na územích Evropy. Jen jejich zrod je nejasný. Přesto i na našem území, a to na místech západních a jižních Čech, jsou zmínky o tom, že zde Keltové pobývali.Možná právě proto nosíte na krku keltské přívěsky, aniž byste znali jejich zásadní význam.

kruhy

Víte, že některé názvy v naší zemi mají kořeny právě z dob keltských kmenů na našem území? Například Vltava byla nazývána Vultavou, v překladu Divokou řekou? Nebo Ohře, jako řeka s rychlým průtokem vody. I Labe bylo nazýváno, jako bílou řekou.

Víte, že do dnešní doby slavíme svátky, které mají původ v keltské kultuře? Např. 2. listopad – Dušičky. Čili svátek všech zesnulých. Nebo 30. dubna známé, jako pálení čarodějnic. Anebo dožínky, které představovaly počátek žní.

Právě proto, že keltská kultura v naší zemi zanechala výrazné stopy, a to nejen v názvech, nebo svátcích, ale i v nálezech jejich typických obydlí, které najdeme, třeba v Třísově u Českého Krumlova, je nám blízký i jejich symbol.

Keltský symbol mějte stále při sobě, věříte-li v jeho magickou moc!

Symbol keltských kmenů v podobě přívěskůje založen na magii čísla tři. Symbolika slunečního kruhu se třemi paprsky ve tvaru spirály.
· Trojka, jako minulost, přítomnost a budoucnost.
· Trojka, jako tři podoby Boží Matky.
· Trojka, která představuje smrt, znovuzrození a vývoj.

Jen se zamyslete nad tím, kde všude se magické číslo tři uvádí? Tři bratři, tři přání, třikrát a dost, tři pokusy, tři dcery, tři možnosti, atd. Něco na tom čísle tři přece jen bude!

kříž

Víte, že přívěsek se symbolem keltského triskelionu má ochranitelskou sílu? Že probouzí moudrost a pozitivní pohled na svět? Že odhání negativní energii od jeho majitele? Že podporuje optimismus a radostný přístup k životu?
Chybí Vám právě něco takového? Pak nezapomeňte, že jste potomkem Keltů, kteří Vám i dnes v podobě keltských přívěsků poskytují ochranu!