Současný svět se vyvíjí sice zrychleným tempem, ale v mnoha směrech způsobem, který nám nevyhovuje. Citliví lidé, kteří používají svou intuici a řídí se nejen rozumem, ale i citem, vnímají cosi nepřirozeného i z přístupu k výchově dětí. Souvisí to také se vztahem tištěným knihám, jejichž hodnota je mediálně přeceňována, ale mezi lékaři pediatry naleznete mnohdy opačný názor.
motýlci na knize

Dnešní dětské knihy postrádají potřebnou kvalitu a nedají se srovnávat s výtisky z doby před třiceti až padesáti lety. Ty současné jsou nakloněny spíše k převaze ilustrací na úkor psaného textu, což souvisí s moderním trendem potlačovat kulturu mateřského jazyka a rozvíjet obrazovou vizualizaci. To se však odráží v chabé slovní zásobě našich ratolestí a ve schopnosti rozvíjet svou vlastní fantazii a procítit skutečný význam psaného textu. Zkrátka klademe důraz na rychlost požadavků, zatímco citový život odstrkujeme do ústraní.
kniha na zdi

Proč je dobré dětem předčítat

Nedávno proběhl zajímavý průzkum v oblasti klinické logopedie. Byly porovnávány situace, kdy se dětem předčítalo z tištěné knihy nahlas živým člověkem, s hlasitým čtením pohádek online na Internetu nebo na TV obrazovce LCD monitoru. Výzkum prokázal jednoznačnou absenci interakce dětského posluchače u neživého vysílání, zatímco s živým člověkem docházelo k energetickému propojení, bližšímu pochopení smyslu čteného textu a celkově lepšímu pocitu a kvalitativnější emoční hladině. Zkrátka maminku s knihou v ruce nenahradí ani online prostředí, ani pohádka na DVD .
čtení s maminkou

Logopedické ambulance řeší v současné době vzrůstající trend vývojových vad řeči, nejčastěji dysgrafii a dyslexii. Největším problémem jsou poruchy soustředění a tomu můžeme výrazně napomoci právě živým přednesem z tištěných knih. Děti se lépe soustředí, čtení je motivuje a většinou mají snahu číst i samy. Spolupráce dospělého a dítěte je v tomto případě klíčová právě interakcí a vzájemnou důvěrou, vzájemně se prolínají dvě aury lidských tvorů a v zásadě nezáleží na tom, že jeden je již plnoletý a ten druhý teprve na počátku svého vývoje.